thinking-318x262-ratio-782x650

Onderzoek naar Design Thinking

Het toepassen van designprincipes bij strategie en innovatie maakt organisaties succesvoller.

Kijk maar naar bedrijven als Apple, Coca-Cola, IBM, Nike en Procter & Gamble. Zij passen design niet alleen toe bij het ontwerpen (of verfraaien) van een product, design is bij deze bedrijven een onderdeel van de manier van denken. Kleinere organisaties en overheden zijn veel minder geneigd design thinking toe te passen. Waarom is dat?

meer lezen… >

Uw mensen in beweging brengen met beelden

Reorganisaties, beleidstrajecten – vaak duren ze lang en leveren ze weinig op. En vaak is de oorzaak dezelfde: mensen communiceren alleen met taal. We gebruiken woorden en begrippen, en creëren zo een gedachtenuitwisseling die te abstract blijft en te weinig zicht biedt op wat ons bindt.

home-beeldinterventie-vertrouwenR
Samenwerkingsvorm

Opmaat naar nieuwe samenwerkingsvorm

Opdrachtgever: NGInfra, een kennisinstituut, samenwerkingsverband van infrasturctuurbeheerders.
Vraag: help ons om de betrokken partijen consensus te laten bereiken over hoe ze met elkaar willen samenwerken.
Aanpak: Speciaal ontwikkeld beeldverhaal waarin Babar naar het infralandschap van Nederland kijkt.  ... >

Via beelden naar kernwaarden

Kernwaarden zijn belangrijk voor de identiteit van de organisatie; ze verschaffen houvast aan uw medewerkers,
meer weten ... >

home-opmaat
Vertrouwenscrisis

hernieuwd vertrouwen

Opdrachtgever: Middelgrote gemeente
Vraag: Help ons met het oplossen van een vertrouwenscrisis tussen burgemeester en gemeenteraad
Aanpak: Speciaal ontwikkelde beeldserie ... >

home-verhaal
Explorer

Mijn verhaal

Dankzij al die reis- en onderwijs-ervaringen en ontmoetingen met mensen, verandert continu mijn perspectief. Het komt mijn adaptief vermogen ten goede, zowel privé als professioneel. meer lezen ... >

contact lena@shafir-etcetera.com / 06 20 976 000