Uw mensen in beweging brengen met beelden

Reorganisaties, beleidstrajecten – vaak duren ze lang en leveren ze weinig op. En vaak is de oorzaak dezelfde: mensen communiceren alleen met taal. We gebruiken woorden en begrippen, en creëren zo een gedachtenuitwisseling die te abstract blijft en te weinig zicht biedt op wat ons bindt.

home-beeldinterventie-vertrouwenR
Vertrouwenscrisis

hernieuwd vertrouwen

Opdrachtgever: Middelgrote gemeente
Vraag: Help ons met het oplossen van een vertrouwenscrisis tussen burgemeester en gemeenteraad
Aanpak: Speciaal ontwikkelde beeldserie ... >

home-reorganisatie
Reorganisatie

Handvatten voor nieuwe werkwijze

Opdrachtgever: Rechtbank Den Haag
Vraag: Onze reorganisatie vraagt ook om een nieuwe organisatiestructuur - help ons om deze te verbeelden
Aanpak: Brainstorm, in spelvorm gegoten met behulp ... >

 Via beelden naar kernwaarden

Kernwaarden zijn belangrijk voor de identiteit van de organisatie; ze verschaffen houvast aan uw medewerkers,
meer weten ... >

home-opmaat
Samenwerkingsvorm

Opmaat naar nieuwe samenwerkingsvorm

Opdrachtgever: NGInfra, een kennisinstituut, samenwerkingsverband van infrasturctuurbeheerders.
Vraag: help ons om de betrokken partijen consensus te laten bereiken over hoe ze met elkaar willen samenwerken.
Aanpak: Speciaal ontwikkeld beeldverhaal waarin Babar naar het infralandschap van Nederland kijkt.  ... >

home-verhaal
Explorer

Mijn verhaal

Dankzij al die reis- en onderwijs-ervaringen en ontmoetingen met mensen, verandert continu mijn perspectief. Het komt mijn adaptief vermogen ten goede, zowel privé als professioneel. meer lezen ... >

contact lena@shafir-etcetera.com / 06 20 976 000