OPMAAT NAAR NIEUWE SAMENWERKINGSVORM

Opdrachtgever: NGInfra, samenwerkingsprogramma met RWS, Havenbedrijf Rotterdam, Alliander, Schiphol, ProRail en Vitens.

Ambitie: ’to create responsive connections’ in de Nederlandse infrastructuur.

Vraag: Help ons om de betrokken partijen consensus te laten bereiken over hoe ze met elkaar willen samenwerken.

Aanpak: Brainstorm, in spelvorm gegoten met behulp van associatieve beelden.

Resultaat: Getekende intentieverklaring

Judith Schuler, Managing Director NGInfra:De beelden openden al vrij snel iets wezenlijks, waardoor het gesprek zich meteen op een individu-overstijgend niveau afspeelde. De deelnemers kwamen dichter bij zichzelf. De beelden die kwamen bovendrijven waren heel divers, maar de achterliggende redenen voor die keuzes bleken juist erg met elkaar overeen te komen – het leidde tot het formuleren van gezamenlijke uitgangspunten.

samenwerking_1r_96
samenwerking_2r_96

3 kernwaarde-uitganspunten
Avontuur met commitment. Gedegen zoektocht. Fascinatie en opdracht.

samenwerking_3r_96