Via beelden naar kernwaarden

Kernwaarden: waarom belangrijk

Kernwaarden zijn belangrijk voor de identiteit van de organisatie; ze verschaffen houvast aan uw medewerkers, hun houding en gedrag worden erdoor bepaald.
Tegelijkertijd is de realiteit dat veel organisaties geen corporate story – missie, visie en ambitie – laat staan kernwaarden hebben geformuleerd. En bij de organisaties die dit wel hebben gedaan, gaat het vaak om een vrijblijvende opsomming van waarden die niet echt in hoofd, hart en buik landen. Daar is meer voor nodig. Een beeldinterventie bijvoorbeeld. Gebaseerd op beelden die niet van tevoren zijn ’gelabeld’ met van boven opgelegde waarden, maar die van binnenuit komen. Van de mensen op de werkvloer.

In 3 stappen naar uw kernwaarden

Een beeldinterventie duurt meestal een dag of een dagdeel. De voorbereiding bestaat uit een of meerdere gesprekken waarin ik samen met u de kern van het probleem en het doel van de beeldinterventie afstem. Vervolgens ontwerp ik een set van 12 kaarten die de kernwaarden representeren. Deze zetten we in tijdens de beeldinterventie. Doel is dat aan het eind van de sessie 3 kaarten overblijven, unaniem gekozen door de betrokkenen. Dit zijn dan de kernwaarden die echt van binnenuit komen. Een beeldinterventie is altijd maatwerk en representeert zowel ’IS’ (de huidige situatie) als ’ZAL’ (de gewenste situatie).

zo werkt het >

via-beeld1

Van IS naar ZAL

via-beeld2