Zo werkt beeldinterventie

Vergeet taal, laat beelden het werk doen

Al geruime tijd verzorg ik beeldinterventies voor profit- en non-profitorganisaties. Beeldinterventies maken zichtbaar wat we met elkaar delen en zijn daardoor een effectieve methode om kernwaarden te benoemen, werkprocessen te innoveren, nieuwe verbindingen te maken, beter samen te werken, nieuwe perspectieven te vinden in het werk en vastgelopen processen vlot te trekken.

Wilt u een succesvol veranderingstraject, kies dan voor de juiste eerste stap. De beeldinterventie is een beproefde, succesvolle methode. Beelden zorgen voor onderling begrip, en belangrijker nog: voor het gewenste handelingsperspectief.

Beeldinterventie: zo werkt het

1. Beeldverhaal
Op basis van een gezamenlijke analyse, waarin we vaststellen wat uw vraag is, maak ik een beeldverhaal. Dat beeldverhaal is op een associatieve manier verbonden met wat er speelt in uw organisatie.

2. Inzoomen op 12 kernwaarde-kaarten
De sessie start met het presenteren van het beeldverhaal aan de deelnemers. De precieze vertelvorm stellen we in overleg vast. Vervolgens doen de deelnemers actief mee. Ik zoom in op bepaalde beelden en laat de deelnemers aan de hand van gerichte vragen nadenken over wat ze zien en over wat de relatie is met hun eigen situatie.

3. Kiezen van 3 kernwaarde-kaarten
De deelnemers kiezen vervolgens 3 beelden uit die hen het meest aanspreken. De beelden vertegenwoordigen uiteenlopende kernwaarden. Vervolgens is het natuurlijk mogelijk om tot 3 beelden te komen waarin alle deelnemers zich herkennen. Op basis van deze kernwaarden kan dan confl ict worden opgelost, een proces heringericht of een corporate story worden geschreven of herschreven die de actuele visie, missie en ambitie van uw organisatie uitdraagt.

Resultaatgericht: van beelden naar bouwstenen
De ervaring leert dat de 3 gekozen beelden waardevolle inzichten opleveren.
Ze kunnen bovendien effectief worden ingezet als bouwstenen voor het transformeren van organisatie-, beleids- en werkprocessen. Ook een dergelijk vervolgtraject organiseer ik graag voor en met u.